Yeni Ekonomi Programı'ndan neler çıktı?

Artık kiralar üretici fiyatlarına göre değil tüketici fiyatlarına göre belirlenecek. Böylece kiralar daha az artacak, kiracı yılda en az bir #kira tasarruf edecek, fakat #konut ve #arsa sahipleri ise daha yüksek #vergi ödeyecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından da açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda inşaat ve konut sektörünü ilgilendiren bazı kararlar yer aldı.


Resmi Gazete'de yer alan Orta Vadeli #Ekonomi Programı'na göre, sektörü yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler şunlar:

1- İhalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlanmamış projeler askıya alınacaktır. Devam eden projelerden finansman koşulları uygun olanlar için yeni daha uzun zamana yayılmış iş planları oluşturulacaktır. Mega-altyapı projeleri doğrudan yabancı yatırım yoluyla, uluslararası finansman ile hayata geçirilecektir.


2- Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru veya emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir.


3- Kamuda yeni idari hizmet binası yapımına ve kiralanmasına izin verilmeyecektir.


4- Vergi, prim ve diğer kamu alacaklarına ilişkin yapılandırmaya gidilmeyecektir.


5- Özelleştirme portföyünde bulunan varlıkların ekonomiye kazandırılmasında yeni modeller kullanılarak ekonomik katma değer bazlı planlamaya geçilecektir.


6- Taşınmaz değerleme sistemi kurularak gayrimenkul envanteri tamamlanacak, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınması sağlanacak şekilde gayrimenkul vergilendirme sistemi yeniden düzenlenecektir.


7- İmar planı revizyonları ile oluşan değer artışlarından kamuya gerçekçi oranda pay alınması ve artışların adaletli paylaşımı sağlanacaktır.


8- Yeni kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri tahsis edilecektir.


9- Yeniden yapılandırılacak olan Türkiye Emlak Bankası A.Ş. ülkemizde gayrimenkul sektörünün en iyi uygulamalar kapsamında gayrimenkul finansmanını yönlendirecek bir banka haline getirilecektir.


10- Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında tarihi ve geleneksel kent merkezlerinin kimliği korunarak yenileme ve dönüşüm çalışmaları yapılacaktır.


11- Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kurularak akıllı şehirlere geçişin altyapısı hazırlanacaktır.
© 2016 Arthur & Miller