Yetki belgesiyle ilgili bilinmesi gerekenler

5 Eylül, Türkiye emlak sektörü için yeni bir dönemin ilk günü. Yeni düzenlemenin zorunlu kıldığı yetki belgesi, kaçak emlak hizmeti verenleri sektörün dışında bırakmayı hedefliyor. Düzenlemeyle gelen değişiklikleri sizin için derledik.


Pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin, sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekiyor.

10 günlük bir süreç Mevcut emlak işletmeleri başvurularını, aranan şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle, bulundukları bölgedeki -Ticaret Bakanlığı'na bağlı- il müdürlüklerinden yapacak. Yetki belgesini alıp alamayacağınız, başvurunuzdan sonraki 7 gün içinde yine il müdürlüğü yetkilisi tarafından yerinde tespit edilecek. Yetki belgesi koşulları yerine getiren işletmelere, başvuru tarihinden sonraki 10 gün içinde teslim edilecek.

Yetki belgesi talebi reddedilenlere ise reddedilme gerekçesi ile birlikte oluşturulacak 'bilgi sistem' üzerinden bildirim yapılacak. Yetki belgesi alan emlakçılar bu belgeyi iş yerlerinin görünen bir yerine asmakla yükümlü tutulacak. Alınan belgenin geçerlilik süresi ise 5 yıl olarak uygulanacak. 5 yıllık sürenin dolmasının ardından işletme bu belgeyi yenileyecek. İşletme, emlakçılığın ilke ve kurallarından herhangi birine 1 yıl içinde 3 defa aykırı davranırsa, yetki belgesi iptal edilecek ve bu işletmeye 2 yıl yetki belgesi verilmeyecek. İşletmenin verdiği aracılık hizmeti sonucunda alıcı-satıcı ve kiracı-kiralayan ile işletme arasında sözleşme düzenlenecek. Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin KDV hariç yüzde 4'ünden fazla olamayacak. 

Kiralama işlemlerinde ise hizmet bedeli, kira bedelinin KDV hariç bir aylık tutarından fazla olamayacak.


Emlak işletmesi açabilir misiniz?

Mevcut emlak işletmeleri, metrekare ve eğitim gibi bazı şartlardan muaf tutulacak fakat yeni düzenlemeye göre emlak uzmanı olabilmeniz için aşağıdaki koşulları yerine getirmiş olmalısınız: 1) İşletmenin net alanının en az 30  metrekare olması. 2) İçinde idari büro ve kabul yeri ile 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunması. 3) Hizmetin düzenli, sistemli ve hızlı bir şekilde verilmesini sağlayacak miktar ve özellikte masa, dolap, koltuk ve benzeri malzeme ile bilgisayar, internet, telefon, tarayıcı ve faks gibi teknik donanıma sahip olması.


Sırada, emlakçılık yetki belgesi almak için sizde aranacak olan nitelikler var.


Yetki belgesi almak isteyen kişinin,

•    Meslek odasına kayıtlı olması, •    Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması, •    Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün; 1) 18  yaşını doldurmuş olması, 2) En az lise mezunu olması, 3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması, 4) Konkordato ilan etmemiş olması, 5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması, •    Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekiyor.

Düzenlemenin merak edilen diğer detayları için linke tıklayabilirsiniz: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180605-9.htm© 2016 Arthur & Miller